Ondernemersvereniging Vledder en omstreken

Woont en/of onderneemt u in Vledder en omgeving? Of bent u hier op vakantie? Op deze website vindt u actueel nieuws en informatie over evenementen en activiteiten in Vledder en omgeving. Ook vindt u hier een uitgebreid overzicht van bedrijven, verenigingen en stichtingen in onze regio.

De website is een initiatief van de Ondernemersvereniging Vledder e.o. (OVV). De Ondernemersvereniging is er voor en door ondernemers. We zijn een kleine gemeenschap maar bieden een breed scala aan ondernemingsactiviteiten, van winkelier tot uitzendbureau en van aannemer tot horeca. Een stabiel ondernemersklimaat en voldoende winkelaanbod vergroot de leefbaarheid in onze dorpen. Door het ondersteunen van activiteiten en evenementen wil de OVV ook graag een bijdrage leveren aan de levendigheid en naamsbekendheid van Vledder en omliggende dorpen. Aan de hand van een omschrijving stellen onze leden zich graag aan u voor. Ook voor stichtingen en (sport)verenigingen biedt de website een mooi platform om zich te presenteren.

OVV-bestuur_web
vlnr: Marieke van Raalte, Gerard Smelt, Hilco Broekman, Ilona Renier, Cees de Groot, Rémon Veldhuizen, Heleen Kiewiet.

Bestuur Ondernemersvereniging Vledder e.o.
Voorzitter: Hilco Broekman
Secretariaat: Rémon Veldhuizen
Penningmeester: Ilona Renier
PR + communicatie: Heleen Kiewiet / Marieke van Raalte
Website: Marieke van Raalte / Cees de Groot

Meer informatie over het Ondernemersfonds: www.ondernemersfondswesterveld.nl

Missie
Als ondernemers in en rondom Vledder dragen we saamhorigheid uit naar elkaar en naar onze samenwerkingspartners als gemeente, consumenten en verenigingen.

Visie
Door het organiseren van activiteiten voor en door elkaar creëren we saamhorigheid.

Doel
Een actieve en groeiende ondernemersvereniging die zoveel mogelijk ondernemers lid wil laten worden en gezamenlijk met zo min mogelijk kosten de ondernemingen wil versterken.

Lidmaatschap
Wilt u lid worden van onze ondernemersvereniging? Meld u dan aan via het contactformulier. De jaarlijkse bijdrage is € 125,-. Als OVV-lid staat u met een uitgebreide omschrijving op deze website. Stichtingen en (sport)verenigingen hoeven niet lid te zijn voor een uitgebreide omschrijving.

Contactadres
Secretariaat OVV
p/a Rémon Veldhuizen
De Rikken 7
8381 DG Vledder
info@ondernemersverenigingvledder.nl