Vledderveen

Vledderveen is een klein dorp in de gemeente Westerveld. Het dorp ligt drie kilometer ten noorden van Vledder en een kilometer van de Friese grens. Het dorp telt enkele honderden inwoners.┬áDe naam verwijst naar het veen bij Vledder, even ten noorden van het Vledderveld. In de 19e eeuw vestigden zich hier jonge gezinnen, die met hard ploeteren een bestaan opbouwden. In een nacht bouwden ze een plaggenhut. Wanneer de volgende ochtend rook uit de schoorsteen kwam, mocht zo’n hut blijven staan.

De geschiedenis van Vledderveen hangt nauw samen met die van de Maatschappij van Weldadigheid. Uit de kolonie weggestuurde kolonisten vestigden zich vaak in de directe omgeving in plaggenhutten en vormden de zogenaamde desperado kolonies, zoals Nijensleek, Vledderveen, Noordwolde-Zuid of Marijenkampen (bij Steenwijk). Vledderveen is een agrarisch plattelandsdorp met een bloeiend verenigingsleven.