12 C
Vledder
24 oktober 2020

Via het menu kunt u diverse documenten vinden, zoals de nieuwsbrief, jaarverslag enz.

Jaarverslagen

Dorpsbelang Vledder stelt niet een specifiek jaarverslag op. De punten waar de vereniging zich mee bezig heeft gehouden, worden op de ledenvergadering opgesomd en staan in de verslagen van de ledenvergaderingen te lezen. De jaarverslagen worden geanonimiseerd op deze site geplaatst, d.w.z. dat leden die vragen stellen of reacties geven niet met naam worden vermeld. In het verslag dat aan de ledenvergadering wordt voorgelegd worden deze namen wel genoemd.