4.9 C
Vledder
4 december 2020

Werkgroepen

 

‘Omkiek’n naor elkaor’

We richten ons in het project “Omkiek’n naor elkaor” op het tot stand brengen van gezamenlijke activiteiten, die de wisselwerking tussen meer en minder zelfredzame en geïntegreerde dorpsgenoten bevordert en bijdraagt aan behoud dan wel het herwinnen van een positievere gezondheidsattitude. Meer informatie leest u in de projectbeschrijving.

Hanging baskets

Vanaf voorjaar 2019 zullen bloembakken aan lantaarnpalen ons dorp weer versieren. Dorpsbelang heeft veel positieve reacties  ontvangen over deze fleurige versiering. Dit jaar zal het aantal bloembakken zelfs worden uitgebreid! Met een financiële bijdrage van de Ondernemersvereniging Vledder e.o. kunnen we dit realiseren.

 

Lesturgeonplein

We hebben in samenspraak met direct betrokkenen van het Lesturgeonplein een ontwerp gemaakt om het Lesturgeonplein anders in te richten. Nagegaan zal worden op welke wijze de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ons kan helpen de gewenste renovatie van het plein tot stand te brengen. Dit zal het nodige overleg vergen met de gemeente en wellicht ook subsidieverwerving met zich mee brengen.

 

Ommetjes

Er staan vernieuwde Ommetjes op onze website. De werkgroep richt zich nu op publiciteit over de routes in Vledder en op papier. Bekeken wordt hoe dit financieel ondersteund kan worden.

 

Bouwvallig huis aan Wilderapels

In december 2018 is een brief met een handtekeningenlijst verstuurd naar de gemeente met het verzoek de eigenaar te bewegen het krot op te ruimen dan wel weer bewoonbaar te maken. In de huidige staat trekt het ongedierte aan, ook steenmarters, en is er sprake van vallende dakpannen en glasresten met alle risico’s van dien voor spelende kinderen rondom hun nieuwsgierigheid opwekkende bouwval.