Lokale historie verzamelen en bewaren

VLEDDER – 25 MAART 2022 De historische vereniging ‘t Fledder Kerspel is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het doel van de vereniging is lokale historie verzamelen, bewaren en toegankelijk maken. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden. En dat is niet genoeg. Daarom wordt op diverse manieren door de vereniging en het bestuur aandacht gevraagd voor versterking. Voor meer informatie of aanmelden kunnen belangstellenden terecht bij het secretariaat: secretaris@fledderkerspel.nl Bij voorkeur voor 20 april. www.t-fledderkerspel.nl

Sinds april 2019 is ’t Fledder Kerspel gehuisvest in het Huis van Weldadigheid in Frederiksoord. De vereniging beschikt hier over een opslagruimte voor alle documenten, boeken en foto’s, en een werkruimte voor de vrijwilligers. ‘Ook voor de historische vereniging waren 2020 en 2021 geen algemeen gebruikelijke jaren,’ vertelt Kees van Hasselaar, interim voorzitter. ‘Maar het bestuur staat er positief in en kijkt uit naar mooie, nieuwe ontwikkelingen met veel samenhorigheid. Hopelijk met een voltallig bestuur!’

Bewaren en beschermen
De historische vereniging houdt zich niet alleen bezig met het verzamelen, bewaren en beschermen van cultureel en historisch erfgoed, maar wil ook een breder publiek aanspreken. De vereniging organiseert voor haar leden meerdere bijeenkomsten en lezingen. Daarnaast geeft de vereniging drie keer per jaar het blad ‘KerspelStokkies’ uit, één keer per jaar een jaarkalender en onderhoudt een website met foto’s, verhalen en documenten. Ook voor de redactie van het verenigingsblad is het bestuur op zoek naar schrijvers en/of redacteuren. Aanmelden kan via secretaris@fledderkerspel.nl.

Lid worden?
Voor € 17,50 per jaar kunnen mensen lid worden van ’t Fledder Kerspel, een mooie manier om op de hoogte te blijven van het cultureel en historisch erfgoed van Vledder en omgeving. Kijk ook op www.t-fledderkerspel.nl.

Foto: ’t Fledder Kerspel