Ondernemend Westerveld

Sinds 1 januari 2017 beschikken de ondernemers in Westerveld over een gemeentebreed Ondernemersfonds.

Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Collectief

Alle ondernemers (zijnde de gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in Westerveld in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. Alles wat de ondernemers daarbij aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking.

We nodigen met grote nadruk ook non-profitorganisaties (onderwijs, zorg sport) uit om te participeren in het fonds en tot planvorming te komen.

Aanvragen

U kunt als ondernemer van Westerveld op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

1. u ontwikkelt in samenspraak met collega-ondernemers een plan;

2. via de site download u het aanvraagformulier en vult deze in;

3. dit ingevulde formulier legt u voor aan de ondernemersvereniging in uw gebied;

4.  de vereniging koppelt het voorstel terug aan het Ondernemersfonds, het fonds financiert het plan.

Meer informatie

Op de website van het Ondernemersfonds Westerveld kunt u uitgebreidere informatie vinden:
www.ondernemendwesterveld.nl