Blije gezichten op schoolplein KC De Bron

NIJENSLEEK – 18 MEI 2020  Dat was echt leuk beginnen voor de leerlingen van KC De Bron in Nijensleek: een metamorfose van hun schoolplein, van tegels naar groen en speelse hoekjes. Uitgelaten renden ze over het nieuwe plein om alle nieuwe hoekjes te ontdekken: ‘WOW, wat is het schoolplein mooi geworden!’ De Bron zet hiermee de ontwikkeling van hun buitenonderwijs in een stroomversnelling.

Drie jaar geleden werd er al gemijmerd over het opnieuw inrichten van het schoolplein. ‘Het was weliswaar overzichtelijk, maar met teveel tegels en te weinig groen was er weinig natuurbeleving,’ legt directrice Irna Oosterhuis uit. Er werd een plan ontwikkeld, maar om dat plan daadwerkelijk tot uitvoering te brengen was een flinke investering nodig. ‘We hebben zelf de nodige acties gedaan, zoals het organiseren van een Fancyfair en violenacties. Daarnaast hebben we subsidies aangevraagd bij de gemeente Westerveld, Bercoopfonds en Ondernemersfonds Westerveld.’

Bewegend leren en buitenlessen
Afgelopen najaar werd de eerste stap zichtbaar met de aanleg van het buitentheater en in de winter werden de voetbaldoelen vervangen en de speeltoestellen verbeterd. ‘Naast het gebruik van boek, schrift en device geven we het leren een extra impuls door de inzet van bewegend leren en buitenlessen. We vertalen de lesmethodiek die de kinderen aangeboden krijgen door naar het schoolplein. Door buiten actief bezig te zijn met de lesstof wordt het brein in beweging gezet en blijft de lesstof beter hangen.’

Heerlijk ravotten en beestjes zoeken
In de meivakantie werd de natuurlijke belevingswaarde op het plein verder vergroot. ‘We hebben een grasheuvel, een kruipbuis en speelse paadjes aangelegd. Daarnaast is er op diverse plekken beplanting aangebracht waar de kinderen tussen kunnen spelen, ravotten, beestjes zoeken, etc. En niet onbelangrijk; we hebben een natuurlijke omgeving gecreëerd die aantrekkelijk is voor beestjes, vogels en bijen. Ook de vogelkastjes, die de leerlingen van groep 7/8 op De Eese gemaakt hebben, krijgen een mooie plek in de bomen rondom het schoolplein. De komende week worden nog extra speelelementen aangebracht, zoals een klimtouw, speelpalen, balanceerbalken en een modderkeuken.’

Spelen, bewegen en ontmoeten
Het initiatief voor het groene schoolplein wordt breed gedragen. Dankzij de enorme inzet van ouders, inwoners en bedrijven – Doornbos bestratingen, Greenfixx, Goed Geplant, Patrick Veenstra Bomenrooierij en Oosterhuis Bv dachten en hielpen actief mee met de inrichting van het nieuwe schoolplein – uit Nijensleek en omgeving is het een prettige speel- en leerplek voor kinderen van de school, maar óók voor de andere (klein)kinderen uit Nijensleek. ‘We zijn een buitengewoon bruisende bron, waar ruimte is voor natuur, leren, spelen en bewegen én elkaar ontmoeten. Met een speelplein van ons allemaal!’ Meer info op www.debroncbs.nl