Bloemen voor de Menning

NIJENSLEEK – 16 FEBRUARI 2021 Dinsdagmorgen overhandigden directeur Irna Oosterhuis en locatiecoördinator Annemarie Luk van KC de Bron een grote hoeveelheid bloemen aan mevrouw Veldhuizen van De Menning. In de laatste week van de lockdown kregen de kinderen van het schoolteam een creatieve opdracht: alle kinderen – van de peuters tot en met groep 8 – werden gevraagd een bloem te maken voor de bewoners van de Menning in Wilhelminaoord.

 

Tijdens de lockdown hebben de kinderen van Kindcentrum de Bron in Nijensleek online lessen gevolgd. Alle leerlingen van de school kregen een device mee, zodat er optimaal geleerd kon worden. Ook kwam iedere week één lid per huishouding een nieuw pakketje met schriftelijk werk ophalen en het gemaakte werk weer inleveren. Dit maakte het mogelijk voor het team om de kinderen goed te volgen. 

Weinig bezoek
Er was veel aandacht voor de basisvakken, maar ook de sociale vaardigheden/vakken kwamen goed aan bod: aandacht en respect voor elkaar en de omgeving. Het enthousiasme om bloemen te maken voor de bewoners was enorm. Om alle bloemen ook nog op tafel te kunnen zetten, beschilderden de kinderen van de bso maar liefst 50 vaasjes. ‘We vinden de coronamaatregelen best lastig. Ook vinden we het jammer dat we niet naar school konden en dat we niet even bij iemand op bezoek mogen,’ aldus een groepje leerlingen. ‘We vonden het fijn om dit voor anderen te doen. Wat voor ons geldt, geldt natuurlijk ook voor de oudere mensen, dat ze minder mensen kunnen zien.’

Geschreven kaartje
Een groot aantal kinderen had er ook een kaartje aangemaakt of een kaartje erbij geschreven: ‘Iedereen vindt het fijn om een bloemetje te krijgen, daarom is deze voor u,’ schreef een leerling. De medewerkers van De Menning zorgden daarna voor de verspreiding van de bloemen onder alle bewoners.  Meer info over KC de Bron op www.debroncbs.nl

Foto: KC de Bron