Buitenles voor kinderen van De Bron

NIJENSLEEK – 14 APRIL 2021 Afgelopen dinsdag was een bijzondere dag voor veel kinderen op de basisscholen; het was namelijk nationale buitenlesdag. De leerlingen van KC de Bron in Nijensleek weten hoe leuk dat is, want zij krijgen al twee jaar buitenlessen op het gebied van rekenen en spelling. Belangrijk elementen zijn het samenwerken, de interactie en het leren met en van elkaar.

De buitenlessen hebben hetzelfde doel als een reguliere les, maar worden in een ander jasje gegoten. Hoe leuk is het om buiten in de frisse lucht de juiste kloktijden op te zoeken, al rennend de tafels en bijvoeglijke naamwoorden te oefenen, op het plein te schrijven met krijt of zo veel mogelijk woorden op te schrijven die met de S beginnen. ‘Heel erg leuk,’ zegt een van de leerlingen uit groep 7 enthousiast. ‘Omdat we samen in de buitenles over de binnenles praten, kan ik de woordsoorten nu veel beter toepassen.’

School wordt veel leuker
Op het kindcentrum leren de kinderen met een boek en een schrift, maar ook door middel van spel en met behulp van een device. Het bewegend leren met behulp van buitenlessen is daar nu aan toegevoegd. ‘De balans tussen die elementen vinden we belangrijk. School wordt veel leuker voor de kinderen, als je bewegen toepast in of buiten de klas,’ legt directrice Irna Oosterhuis uit. ‘Het draagt bij aan het plezier voor het leren. Dat beamen de leerlingen uit groep 5/6. ‘We moeten bijvoorbeeld een werkwoord in de goede vorm zetten en opschrijven op de grond met stoepkrijt. Daarna rennen we naar een andere opdracht. We vinden dat heel leuk om te doen, omdat we buiten zijn en lekker kunnen bewegen en toch veel leren.’

Positief effect op de concentratie
De kinderen zijn enthousiast, actief en betrokken. Soms hebben de kinderen niet eens door dat ze buiten bezig zijn met een hele rekenles. Na de buitenles lukt het de kinderen vaak ook om in de klas beter gefocust te zijn. Bewegen is dus niet alleen gezond, maar heeft ook een positief effect op de concentratie!

Foto: KC De Bron