12.2 C
Vledder
20 oktober 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

Cees Hesse zwaait af als voorzitter

Na negeneneenhalf jaar heeft Cees Hesse de voorzittershamer van Dorpsbelang Vledder neergelegd. In de ALV op 7 oktober jl. bedankte de vice-voorzitter Cees namens de leden en het bestuur voor zijn grote verdienste voor de vereniging. Dit werd onderstreept door de aftredend voorzitter ‘lid van verdienste’ van de vereniging te maken.
Een incomplete opsomming waaraan Cees zijn loyale en niet aflatende inzet heeft gegeven: samenstellen van een woonvisie voor ons dorp aan de hand van enquêtes, het realiseren van Naobuur, ondersteuning van asielzoekers bij De Adelhof en het realiseren van het woon-zorgcentrum in Vledder Noord.

Van de bestuurstafel                                    september 2020

Algemene ledenvergadering op woensdag 7 oktober 2020 – Aangepaste agenda!
De ALV op woensdag 7 oktober begint om 19.30 uur in De Tippe. Door de aangescherpte corona-maatregelen die maandagavond 28 september zijn afgekondigd is de agenda ingekort en kunnen er hooguit dertig personen aanwezig zijn. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen de ALV door te laten gaan gezien een aantal agendapunten.
Als u aanwezig wilt zijn dient u zich van te voren op te geven bij Dorpsbelang. Dit kan met een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl (graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer) of telefonisch naar 06-13346162. Door de beperking van het aantal deelnemers gaan we uit van 1 persoon per huishouden.

Hier vindt u de agenda van de vergadering, agendapunt 2 notulen ALV april 2019, agendapunt 3 jaarverslag 2019, agendapunt 4 financieel jaarverslag 2019,  agendapunt 6 bijlage Statuten Stichting Onderdak Vledder, agendapunt 7 Vooruitblik 2020-2021, agendapunt 8 begroting 2020.

NNCZ presenteert zich als toekomstige zorgorganisatie in Vledder tijdens bijeenkomsten
Op woensdag 9 en 23 september zijn er in de dorpskerk in Vledder voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zal NNCZ zich presenteren als toekomstige zorgorganisatie in Vledder en de huurprijzen plus servicekosten van de zorgappartementen in het woon- zorggebouw in Vledder Noord bekend maken. Ook wordt informatie gegeven over de werving- en selectieprocedure voor het zorgpersoneel in het woon- zorgcentrum. Zie hierover ook dit stuk over wonen en werken in het zorgcentrum.
Deze avonden beginnen om 19.30 uur. Als u op een van de avonden aanwezig wilt zijn moet u zich van te voren opgeven bij Dorpsbelang. Dit kan met een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl (graag vermelden: datum, naam, adres, telefoonnummer) of telefonisch naar 06-13346162. Door de corona-maatregelen kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

 

 

  
Vorderingen 19 juni 2020

Coronavirus nieuws!
Het bestuur is in juni weer gestart met de maandelijkse vergaderingen. We houden daarbij natuurlijk goed rekening met de geldende maatregelen rondom het terugdringen van het coronavirus.
In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019