12.4 C
Vledder
4 juni 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Coronavirus nieuws!
De resterende buurtgesprekken in maart en de Algemene ledenvergadering die voor 22 april stond gepland zijn afgelast. Hiermee komen we tegemoet aan de landelijke maartregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel                                   maart 2020

Zorgorganisatie NNCZ zorgaanbieder in woon- zorggebouw
We zijn verheugd dat we samen met de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur gaan werken om levensloopbestendig wonen in Vledder te realiseren.

Buurtgesprekken waarin zorgverlening in Vledder centraal staat
In de periode januari-maart 2020 hebben we buurtgesprekken met de verschillende wijken gehouden. Helaas hebben we door de maatregelen rondom het coronavirus een aantal gesprekken moeten afgelasten.  In deze gesprekken stond de Positionering Woon- zorgcentrum centraal. Leest u het eens door.

Evaluatie snelheid remmende maatregelen Vledderweg
Uit de evaluatie die de gemeente bij omwonenden heeft uitgevoerd is naar voren gekomen dat de ‘straatjuwelen’ niet het gewenste effect hebben en worden verwijderd. Met tussenpozen zal de snelheidsmeting met digitale smiley worden geplaatst.

Herinrichting Lesturgeonplein
Met de gemeente hebben we een oriënterend overleg gevoerd over het verbeteren van de inrichting van het Lesturgeonplein.