2.6 C
Vledder
10 december 2019

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Realisatie woon-zorggebouw in Vledder Noord

bouwwerk gestart,28 november 2019
bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019

 

Van de bestuurstafel                                       november 2019

Woon-zorggebouw Vledder-Noord
In de week van 18 november worden bouwketen geplaatst en gaat de bouw beginnen. Bouwbedrijf Buiteveld hoopt de bouw binnen een jaar gereed te hebben.

Snelheid remmende maatregelen Vledderweg
In december zal de gemeente een bijeenkomst houden voor omwonenden om de pilot van de aangebrachte snelheid remmende verkeersmaatregelen te evalueren.

Financiële bijdrage voor shuttle bus
Dorpsbelang Vledder ondersteunt het project van Naobuur voor een shuttle bus en zal een bijdrage geven als het project doorgaat.

Voorlichtingsbijeenkomst over starterswoningen en Het Mantelhuys
op 26 november bij Miramar. Dorpsbelang volgt deze ontwikkelingen nauw.

Dorpsbelang zal 25 november een overleg bijwonen van de gemeente over de toekomst van De Spronk.
We vinden het belangrijk dat een wedstrijdhal behouden blijft.