16 september 2019

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Begin gemaakt met toegang tot toekomstig woonzorgcentrum Vledder Noord, 27 augustus 2019

Van de bestuurstafel                      augustus 2019

Buurtgesprekken
In oktober zal weer worden gestart met buurtgesprekken. Ook de woningbehoefte en de verdere invulling van Vledder Noord zal hier aan de orde komen.

Woonzorgcentrum Vledder Noord
De voorbereidingen voor de bouw van het woonzorgcentrum zijn gestart en nagedacht wordt hoe vanuit de bevolking hieraan een officieel tintje kan worden gegeven.

Vledderweg
Over de aangebrachte snelheid remmende maatregelen in de Vledderweg is veel ontevredenheid. Binnenkort zal met de gemeente een en ander worden geëvalueerd.

Lesturgeonplein
Nu gestart is met Vledder Noord zal ook aandacht worden gevraagd voor de herinrichting van het Lesturgeonplein. Dit mede gezien de toezeggingen van de gemeente vanuit het verleden. Ook zal hierbij worden bezien of er een mogelijkheid is om vanuit historisch perspectief het “oud VVV-hokje” te herplaatsen op het dorpsplein.

Informatieblad
Gesproken is over de behoefte aan een algemeen informatieblad voor Vledder en omgeving, bijvoorbeeld een bredere uitgave van “de Boodschapper”.

Maatschappelijke voorzieningen
Met de gemeente zijn we in gesprek over de maatschappelijke voorzieningen, zoals de Sporthal De Spronk en de dorpshuisfunctie van De Tippe.

Bestrijding eikenprocessierups
Het realiseren van bloemrijke bermen, waar en hoe en het plaatsen van nestkastjes is besproken.

Complimenten ontvangen
Het bestuur van Dorpsbelang Vledder mocht de nodige complimenten ontvangen voor de ontwikkelingen in Vledder Noord. Naast de “Stichting Onderdak Vledder” zijn voor de realisatie en de instandhouding van het woonzorgcentrum de nodige stichtingen, raden van toezicht, verenigingen en werkgroepen opgericht.