31.8 C
Vledder
11 augustus 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

  
Vorderingen 19 juni 2020

Coronavirus nieuws!
Het bestuur is in juni weer gestart met de maandelijkse vergaderingen. We houden daarbij natuurlijk goed rekening met de geldende maatregelen rondom het terugdringen van het coronavirus.
In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel                                   juli 2020

Algemene ledenvergadering op woensdag 7 oktober 2020
De ALV staat gepland voor woensdag 7 oktober, aanvang 19.30 uur in De Tippe.
Door de coronamaatregel om 1,5 m. afstand te houden kunnen er vijftig dorpsgenoten aan de bijeenkomst deelnemen. Op een later moment zullen we u informeren hoe u zich als belangstellende vooraf kunt opgeven.

Werkgroep Zorg en Ondersteuning wordt gevormd
Binnen dorpsbelang wordt een werkgroep gevormd die zich gaat richten op het stimuleren van de betrokkenheid binnen Vledder bij het woon- en leefklimaat in het dorp. De kwaliteit van leven staat daar centraal.

Aandacht voor Stichting Gas DrOvF
We volgen de ontwikkelingen waar de Stichting Gas DrOvF op wijst. Onder andere vindt u informatie op hun eigen website in de nieuwsbrief van juni.

Stand van zaken starterswoningen en Mantelhuys
Een afvaardiging van geïnteresseerde starters, het Mantelhuys en Dorpsbelang heeft met de gemeente overlegd over het realiseren van dit initiatief in Vledder Noord. Ons dorp wil zich graag verder ontwikkelen en een rol spelen in het voorzien in de landelijke behoefte aan woningen. Gesprekken hierover zullen we voortzetten.

Voortgang realisatie woon- zorggebouw Vledder Noord
De bouw gaat gestaag door zodat voor de bouwvakvakantie de kap op het gebouw zal liggen.