16 november 2019

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Bouwbord toekomstig woon-zorg gebouw Vledder Noord onthuld, 17 oktober 2019

Van de bestuurstafel                                   oktober 2019

Bouwbord toekomstig woon-zorg gebouw Vledder onthuld
Op 17 oktober  is ‘s middags het bouwbord dat op de hoek van Torenkamp en De Hoek is geplaatst onthuld. Het bouwbord geeft informatie over de bouw van het complex aan de nieuwe straat in Vledder, Torenkamp.  Voor dit heuglijke feit waren o.a. inwoners uit Vledder, van alle leeftijdsgroepen van de bevolking, uitgenodigd.
De omgevingsvergunning die nodig is voor het starten van de bouw is inmiddels verstrekt. Begin november zullen de bouwwerkzaamheden starten.

Buurkracht stelt zich voor
Tijdens de bestuursvergadering heeft een vrijwilliger van een Westervelds initiatief van Buurkracht ons bijgepraat over de activiteiten die zij ondernemen voor de energietransitie. Recent hebben zij een bijeenkomst georganiseerd waarbij belangstellenden over zonnepanelen werden geïnformeerd. Ze hebben nauw contact met de Energie Coöperatie Westerveld (ECW). We hebben afgesproken het onderlinge contact warm te houden.

Buurtgesprekken
We nemen de komende maanden de tijd om de buurtgesprekken voor te bereiden. Deze gesprekken met de verschillende wijken houden we in januari 2020. Tegen die tijd informeren we u uitgebreider over de tijd en locatie.  In deze gesprekken staat de behoefte aan zorgverlening in Vledder en in het toekomstige woon-zorg gebouw in Vledder centraal.

Dorpenavond van Gemeente in kader van Westerveld Natuurlijk over op te stellen samenlevingsakkoorden bijgewoond

Op 3 oktober hebben we onze inbreng gegeven tijdens de dorpenavond in Zorgvlied. We hebben kennis genomen van het initiatief van de gemeente om drie samenlevingsakkoorden op te stellen: sociaal, economisch en duurzaam. We benadrukken bij de gemeente rekening te houden met onze Dorpsvisie 2019-2021.

Zorgen over ontwikkelingen bij Hoeve Boschoord
Het bestuur volgt het nieuws over ontwikkelingen bij Hoeve Boschoord en is van plan de raad van bestuur te benaderen om onze zorgen te uiten.

Jouw stem op ons bij Rabo ClubSupport heeft wat opgeleverd!
Met de nodige stemmen hebben we een cheque van €540 ontvangen. Deze financiële bijdrage reserveren we voor de herinrichting en verfraaiing van het Lesturgeonplein. Dorpsbelang Vledder heeft een ontwerp gemaakt voor toekomstige aanpassing van het Lesturgeonplein.