12.4 C
Vledder
29 februari 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord

bouwwerk gestart,28 november 2019
bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel                                       januari 2020

Buurtgesprekken waarin zorgverlening in Vledder centraal staat
In de periode januari-maart 2020 houden we buurtgesprekken met de verschillende wijken waarbij alle inwoners welkom zijn. In de uitnodiging voor deze bijeenkomsten leest u wat dan centraal staat en wanneer de gesprekken in Naobuur zijn. Alle huishoudens van Vledder krijgen de uitnodiging een paar weken voorafgaand aan het gesprek met hun wijk in de brievenbus.
Het document Positionering Woon- zorgcentrum is een leidraad voor deze gesprekken. Leest u het eens door.

Dag-activeringsruimte voor vereenzamende dorpsgenoten
We willen met de Beheerstichting De Tippe in overleg of in ons dorpshuis een dag-activeringsruimte kan worden ingericht.

Bijdrage voor Stichting GasDrOvF
Met een eenmalige bijdrage van €500 ondersteunen we GasDrOvF voor haar inzet bij het verwerven van kennis en het geven van voorlichting over gaswinning in de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf.
Op de website van GasDrOvF leest u waar zij mee bezig zijn en vindt u de nieuwste nieuwsbrief.

Eikenprocessierupsen op natuurlijke manier bestrijden
We werken er aan om in samenwerking met basisschool De Hoekstee vogelhuisjes te maken die op verschillende plekken in het dorp worden opgehangen. Hopelijk zullen koolmezen in het voorjaar de huisjes gaan bewonen en hun eten vinden in eikenprocessierupsen.