1.8 C
Vledder
22 januari 2021

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

Cees Hesse zwaait af als voorzitter

Na negeneneenhalf jaar heeft Cees Hesse de voorzittershamer van Dorpsbelang Vledder neergelegd. In de ALV op 7 oktober jl. bedankte de vice-voorzitter Cees namens de leden en het bestuur voor zijn grote verdienste voor de vereniging. Dit werd onderstreept door de aftredend voorzitter ‘lid van verdienste’ van de vereniging te maken.
Een incomplete opsomming waaraan Cees zijn loyale en niet aflatende inzet heeft gegeven: samenstellen van een woonvisie voor ons dorp aan de hand van enquêtes, het realiseren van Naobuur, ondersteuning van asielzoekers bij De Adelhof en het realiseren van het woon-zorgcentrum in Vledder Noord.

 

De Algemene ledenvergadering hebben we op 7 oktober jl. gehouden.
Tijdens deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van Cees Hesse als voorzitter van de vereniging. Hij heeft de voorzittershamer overgedragen aan Wil Kreike.
Hier vindt u de concept notulen van de bijeenkomst.

Coronavirus nieuws!
Het bestuur is in juni weer gestart met de maandelijkse vergaderingen. We houden daarbij natuurlijk goed rekening met de geldende maatregelen rondom het terugdringen van het coronavirus.
In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019