14.8 C
Vledder
22 september 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

Van de bestuurstafel                                    augustus 2020

NNCZ presenteert zich als toekomstige zorgorganisatie in Vledder tijdens bijeenkomsten
Op woensdag 9 en 23 september zijn er in de dorpskerk in Vledder voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zal NNCZ zich presenteren als toekomstige zorgorganisatie in Vledder en de huurprijzen plus servicekosten van de zorgappartementen in het woon- zorggebouw in Vledder Noord bekend maken. Ook wordt informatie gegeven over de werving- en selectieprocedure voor het zorgpersoneel in het woon- zorgcentrum. Zie hierover ook dit stuk over wonen en werken in het zorgcentrum.
Deze avonden beginnen om 19.30 uur. Als u op een van de avonden aanwezig wilt zijn moet u zich van te voren opgeven bij Dorpsbelang. Dit kan met een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl (graag vermelden: datum, naam, adres, telefoonnummer) of telefonisch naar 06-13346162. Door de corona-maatregelen kunnen maximaal 50 personen aanwezig zijn.

Informatiebijeenkomst over woon-zorgcentrum Vledder
Op woensdag 26 augustus van 15.00-17.00 uur in de grote zaal in De Tippe wordt het buurtgesprek gehouden dat eerder dit jaar door de corona-maatregelen niet kon doorgaan voor twee wijken. Inwoners van de volgende straten zijn nu welkom: Van Royenlaan, Bosbouwkamp, Prinses Beatrixstraat, Vledderweg (bebouwde kom), Dorpsstraat, De Hoek, Torenlaan, ’t Steegien en ‘t Kerkpad. Uitnodiging zijn huis-aan-huis verspreid.
De Bouw van het centrum verloopt voorspoedig. Tijdens de bijeenkomst staat centraal hoe een en ander geregeld gaat worden. Wat zijn uw gedachten hierover? We verwachten dat de eerste bewoners van het centrum begin 2021 hun intrek kunnen nemen. De voorbereidingen zijn dus in volle gang maar we nemen graag suggesties en gedachten van dorpsgenoten mee in de besluitvorming.
Als u aanwezig wilt zijn dient u zich van te voren op te geven bij Dorpsbelang. Dit kan met een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl (graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt) of telefonisch naar 0521-382048. Door de geldende corona-maatregelen is er een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar.

Algemene ledenvergadering op woensdag 7 oktober 2020
De ALV staat gepland voor woensdag 7 oktober, aanvang 19.30 uur in De Tippe.
Door de corona-maatregel om 1,5 m. afstand te houden kunnen er vijftig dorpsgenoten aan de bijeenkomst deelnemen. Als u aanwezig wilt zijn dient u zich van te voren op te geven bij Dorpsbelang. Dit kan met een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl (graag vermelden: naam, adres, telefoonnummer) of telefonisch naar 06-13346162. Door de beperking van het aantal deelnemers gaan we uit van 1 persoon per huishouden.
De agenda van de vergadering wordt binnenkort bekend gemaakt. Op de website is het financieel jaarverslag 2019 en de begroting 2020 alvast beschikbaar.

 

  
Vorderingen 19 juni 2020

Coronavirus nieuws!
Het bestuur is in juni weer gestart met de maandelijkse vergaderingen. We houden daarbij natuurlijk goed rekening met de geldende maatregelen rondom het terugdringen van het coronavirus.
In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019