22 augustus 2019

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

 

Groen licht voor woon-zorgcentrum Vledder-Noord!

Klik op het kranten artikel om deze te vergroten

Van de bestuurstafel                             juni 2019

Woonzorgcentrum Vledder Noord
GA NAAR DE RAADSVERGADERING op dinsdagavond 9 juli in het gemeentehuis in Diever!! De
gemeenteraad stelt dan de partiële herziening van het bestemmingsplan Vledder Noord vast. De aanwezigheid van vele belangstellenden zal het belang van het bouwen van het woonzorgcentrum zeker onderstrepen.

Vanaf 1 juli 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van het
Woonzorgcentrum bij de stichting Onderdak Vledder en niet meer bij Dorpsbelang Vledder. Het bestuur van de stichting Onderdak Vledder bestaat uit drie dorpsgenoten.

Gaswinning
We hebben gesproken over de voorlichting en informatievoorziening naar inwoners vanuit het
ministerie en Vermillion. Het bestuur van Dorpsbelang Vledder gaat de andere
dorpsbelangenverenigingen in de gemeente benaderen om voor dit onderwerp de krachten te
bundelen.

Bestemmingsplan Vledder Noord, ontwikkelen planfase 1b
Het bestuur van Dorpsbelang Vledder is zeer tevreden met het besluit van de gemeente planfase 1b op te pakken. In planfase 1b kunnen starterswoningen en het Mantelhuis-initiatief worden gerealiseerd.

Vledderweg
Begin mei zijn snelheid beperkende maatregelen genomen op de Vledderweg. Het bestuur van Dorpsbelang Vledder benadert de gemeente om te overleggen of de maatregelen op onderdelen kunnen worden aangepast.

Opmerkingen voor onderhoud openbaar groen, wegen en dergelijke
U kunt de gemeente rechtstreeks benaderen met vragen en aandachtspunten voor het onderhoud van parken, speeltuinen, wegen, pleinen en sportvelden. Als iets kapot is of u heeft overlast of er is een gevaarlijke situatie, meld dit rechtstreeks bij de <gemeente>. Dit kunt u op verschillende manieren doen: Telefonisch via 14 0521 / met WhatsApp op telefoonnummer 06 11 43 44 05 / online via de website van de gemeente met het formulier Melding openbare ruimte.
Dorpsbelang Vledder heeft op 12 november haar volgend halfjaarlijks overleg met de gemeente over algemene aandachtspunten van de openbare ruimte.