22.3 C
Vledder
13 juli 2020

Welkom bij Dorpsbelang Vledder, de vereniging die belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners behartigt.

Op de website informeren we u over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

  
Vorderingen 19 juni 2020

Coronavirus nieuws!
Het bestuur is in juni weer gestart met de maandelijkse vergaderingen. We houden daarbij natuurlijk goed rekening met de geldende maatregelen rondom het terugdringen van het coronavirus.
In en om Vledder zijn allerlei maatregelen beschikbaar waar de bevolking gebruik van kan maken. U vindt deze o.a. op de website van Stichting Naobuur.

Realisatie woon-zorg gebouw in Vledder Noord
Recente informatie over de ontwikkelingen rondom het woon- zorggebouw vindt u hier.

bouwbord geplaatst, 19 oktober 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de bestuurstafel                                   juni 2020

Algemene ledenvergadering 30 september 2020
De door het coronavirus uitgestelde ALV staat nu gepland voor woensdag 30 september in De Spronk. In de sporthal kunnen we met de maatregel om 1,5 m. afstand te houden 100 leden ontvangen. Tegen die tijd informeren we u hoe u zich van te voren kunt aanmelden om de ALV bij te wonen.

Voortgang realisatie woon- zorggebouw Vledder Noord
In maart was het heuglijke feit van de ondertekening van de intentieverklaring voor het realiseren van levensloopbestendig wonen in Vledder door de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur.

Tot nu toe gaat alles volgens plan en zal de verwachte opleverdatum in december van dit jaar zijn.

Verschillende werkgroepen zijn druk bezig met o.a. de inrichting van het interieur, het ontwerp van het binnen- en buitenterrein en het gebruik van domotica.
De eerste bewoners met een zorgvraag kunnen waarschijnlijk in februari 2021 terecht.

In september worden voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor werving en selectie van personeel.