12 C
Vledder
24 oktober 2020

Statiegeldactie bij COOP Simonides in Vledder brengt ruim €1200 op!

Het opgehaalde bedrag, met de statiegeldactie in de periode april-september, gebruiken we voor het inrichten van de tweede huiskamer in het woon-zorgcentrum in Vledder Noord. Dit totaalbedrag is het door Simonides verdubbelde eindbedrag dat met flessenbonnetjes is opgehaald. Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Ondersteun ons via Rabo ClubSupport!

Stem als lid van de Rabobank op ons in de periode 5 tot 25 oktober 2020. Dit doe je in de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport. Met uw ondersteuning hopen we nog beter invulling te kunnen geven aan ons project Omkiek’n naor elkaor. Alvast hartelijk bedankt!

Heeft u vragen over gaswinning in onze gemeente?

Stichting GAS DrOvF maakt zich zorgen over de gevolgen van gaswinning in de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland GAS DrOvF staat voor een groep actieve inwoners in deze gemeenten. Zij maken zich grote zorgen over de gevolgen van gaswinning: vervuiling van de bodem en het (drink)water en schade die er kan ontstaan aan bezittingen. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid ontkent dat er grote risico’s aan de gaswinning kleven. Tot nu toe is er geen regeling voor inwoners met...

Bloembakken sieren lantaarnpalen

Op vrijdag 22 mei hebben drie enthousiaste Vleddernaren samen met GreenFixx 36 bloembakken aan lantaarnpalen in de Dorpsstraat en aangrenzende straten bevestigd. Joost Ottink van GreenFixx heeft de bloembakken met geraniums gevuld en neemt de verzorging op zich. Heel hartelijk dank daarvoor! Ons dorp krijgt hierdoor een fleurige uitstraling deze zomer.

Dorpsbelang Vledder, zorgorganisatie NNCZ, Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur bundelen krachten voor levensloopbestendig...

Vledder, 13 maart 2020 – Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én kunnen blijven wonen in Vledder. Dat is de behoefte van de inwoners van het dorp Vledder. Dorpsbelang Vledder (DBV), de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ), Stichting Onderdak Vledder en Stichting Naobuur werken samen om de zorgvoorziening te realiseren, waarbij eigenaarschap en regie bij de de inwoners van het dorp blijft. Door de samenwerking zetten de partijen zich gezamenlijk in om levensloopbestendig wonen voor de inwoners van...