Open Huis

FREDERIKSOORD – 21 JUNI 2023 Afgelopen week was de vervolgbijeenkomst van het lokale project BoschHout. Sinds de inspiratiebijeenkomst ‘Bouwen met hout uit je achtertuin’ afgelopen februari heeft een vijftal studenten van Hogeschool Windesheim in Zwolle onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van dit project. Zij presenteerden hun bevindingen op basis van een aantal vraagstukken. Projectleider Jean Berkhout presenteerde de avond en vertelde over het Pilotproject Samen Circulair (bijge)Bouwen in opdracht van de gemeente Westerveld; een uniek circulair project waarin de bijgebouwen van het wijkje met microwoningen in Diever circulair en duurzaam gebouwd gaan worden. Met hergebruikt materiaal én lokaal BoschHout.

BoschHout krijgt ondersteuning vanuit innovatiehub de Versnellingshoeve in Frederiksoord, waar ondernemers hulp kunnen krijgen voor hun circulaire ambities. Het project wordt mede gefinancierd vanuit Regio Deal Zwolle, SNN en NICE Moves in Meppel. De ketenpartners van BoschHout hebben de afgelopen tijd niet stilgezeten. Er zijn meerdere gesprekken geweest en met het aantrekken van Jean Berkhout -ook werkzaam als aanjager circulaire economie en voedsel bij de gemeente Midden-Drenthe- als projectleider moet het project nog meer bekendheid krijgen. Maar ook: hoe kunnen we grotere partijen betrekken om ook met lokaal hout aan de slag te gaan.

Samen bouwen aan een lokale groene toekomst
Dat was ook een van de vraagstukken voor de hbo-studenten: het vermarkten van lokaal hout. Uit het onderzoek komen een aantal feiten naar voren. Nederlands bos verzorgt 8% van onze houtbehoefte. Jaarlijks wordt in Nederland 95000 kuub hout per jaar geproduceerd. Van dit hout kunnen jaarlijks in Nederland 1900 woningen gebouwd worden. Dat is 2% van het aantal woningen dat ieder jaar bijgebouwd moet worden. Het overgrote deel (95%) van de totale houtoogst gaat naar het buitenland, vooral Duitsland en Scandinavië. Een van de onderzoeksvragen die de groep kreeg: hoe kunnen we lokaal hout toepassen in de consumptieve bouw. Uit gesprekken komt naar voren dat het Nederlandse hout (vooral lariks, vuren, grenen en douglas) heel geschikt is voor toepassingen als inrichting, tuinmeubels, overkappingen, vloeren en gevelafwerking.

Meer waarde hechten aan hout
De volgende stap is om samenwerking te creëren tussen relevante ketenpartners en met stakeholders om Nederlands hout duurzaam te verwerken en toe te passen. Naast veel export naar het buitenland wordt er ook veel hout verbrand. Dat is de makkelijke weg, maar veel van dat hout is nog prima bruikbaar voor diverse toepassingen; in de bouw maar ook voor andere afnemers. Denk aan hoveniers, kunstenaars, bouwmarkten en andere houtbewerkers. Ook dat heeft met een stukje bewustwording te maken. En communicatie! Door te zorgen voor samenwerking, door informatie te delen en vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Dat begint al bij bosbeheer en werkt door in de rest van de keten tot aan de eindgebruikers.. en weer terug.

Uitdagingen
De lokale houtketen heeft te maken met diverse uitdagingen, waaronder wet- en regelgeving, aantrekken en enthousiasmeren van nieuwe ketenpartners, de kostprijs en bewustwording en/of beleving van de eindgebruiker. Dat laatste wordt al langer toegepast: de meeste ketenpartners weten wat er leeft bij hun klanten en nieuwe klanten worden gepolst of ze gebruik willen maken van lokaal en/of duurzaam materiaal.

In de praktijk: circulaire en duurzame bijgebouwen
Bouwbedrijf Broekman gebruikt voor de bouw van alle schuurtjes bij woningen lokaal BoschHout. Ook de bouw van het pauwenverblijf bij de huisartsenpraktijk in Frederiksoord is een mooi voorbeeld van de lokale houtketen: een hoge gesneuvelde den op eigen terrein werd door Pauls Houtzagerij verzaagd tot planken en door Broekman gebruikt voor het nachtverblijf. Voor het Pilotproject Samen Circulair (bijge)Bouwen zal het bouwmateriaal voor de bijgebouwen voor 50% bestaan uit hergebruikt materiaal en voor 50% uit Lokaal BoschHout. Deze pilot is een mooi voorbeeld van ‘natuurinclusief ontwikkelen’ waarbij je rekening houdt met de biodiversiteit, een groene omgeving en bouwt met lokaal hout, circulair en biobased materiaal.

Meer informatie?
De ketenpartners van BoschHout willen graag in contact komen met meer regionale ondernemers die hout afnemen/gebruiken. Het idee heerst dat lokaal hout gebruiken kostbaarder is. Maar steeds vaker geeft de consument aan dat ze best bereid zijn wat meer te betalen voor een product dat lokaal geproduceerd en verwerkt wordt. Dat stukje bewustzijn motiveert de huidige ketenpartners om dit initiatief door te zetten en verder uit te breiden. Het ontstaan van de lokale houtketen is niet gestoeld op idealisme maar op realiteit. Belangstellende ondernemers kunnen zich melden bij een van de ketenpartners of door een mail te sturen naar start@versnellingshoeve.nl.

Laat een reactie achter