Tekort aan hoveniers

FREDERIKSOORD – 15 NOVEMBER 2023 Als het aan de werkgroep ligt, komt de eerste en oudste tuinbouwschool van Nederland weer tot leven. Met de aankoop van het historische pand door de Maatschappij van Weldadigheid ziet de werkgroep een ultieme kans om een kwalitatief hoogwaardige groene opleiding op hbo-niveau te starten: Groen College Frederiksoord. De werkgroep wil hiermee inspringen op het enorme tekort aan (goed opgeleide) hoveniers. Nog steeds staat de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord wereldwijd bekend om de goed opgeleide ‘tuinhazen’. Met een diploma in de pocket was je verzekerd van een baan. De nieuwe particuliere opleiding moet mensen opleiden tot hovenier+.a

Initiatiefnemers Harrie Boerhof, Bas van Swigchem, Henk Booiman, Jack Wieringa en Martin Knol -allemaal actief in het groene onderwijs en de hoveniersbranche- verzamelden een groep mensen uit de branche en kwamen tot een stevig businessplan. Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, ziet Groen College als een mooie aanvulling en passend bij het gedachtengoed van de Maatschappij. Ook Stichting De Proef, die de zeven hectare grond van de voormalige tuinbouwschool pacht, staat positief tegenover het plan en ziet mogelijkheden om een deel van de tuinen en het gebouw in te zetten voor onderwijsdoeleinden.

Meer behoefte aan planten- en bodemkennis
Onderzoek onder hoveniersbedrijven laat zien dat er behoefte is aan hoger geschoold personeel en dat die vraag de komende jaren alleen maar toeneemt. Daarnaast is er binnen de groensector vraag naar vakspecialisten die kunnen inspelen op de huidige ontwikkelingen in de samenleving en de klimaatverandering. Er is behoefte aan kennis op het gebied van biodiversiteit en duurzaamheid, als instrumenten voor een groenere woon-, werk-, en leefomgeving. Groen College wil inspelen op die behoefte aan inhoudelijke kennis door vraaggericht op te leiden. ‘Met het verdwijnen van de tuinbouwschool in Frederiksoord verdween ook de gerichte plantenkennis,’ vertelt Harrie Boerhof. ‘Binnen het hovenierswezen merken we dat er echt onvoldoende kennis is van planten en bomen, maar ook van gezond bodemonderhoud. Van terminologie tot ziektebestrijding en bodembemesting en -verschraling. Kennis op het gebied van tuin- en parkonderhoud moet weer terug op niveau. Die vraag krijgen we overigens niet alleen vanuit hoveniersbedrijven, maar ook vanuit gemeentelijke groenbedrijven.’

Modulair en praktijkgericht onderwijs
Groen College wil aanvullend zijn op het huidige onderwijsaanbod en vooral maatwerk bieden. ‘We willen ons richten op mensen die opgeleid zijn als hovenier en/of werkzaam zijn in de groensector. Mensen die de basiskennis en ervaring al hebben, maar de noodzaak zien van meer specialistische kennis,’ legt Harrie uit. ‘De aanleg van tuinen is één ding, maar tuinonderhoud, tuindiversiteit en bodemverbetering vraagt verdieping in kennis en meer expertise.’ Ook de samenleving roept om ecologisch, dier- en insectvriendelijk ontwerp, beheer en onderhoud. ‘Dit is heel specifieke kennis die in het reguliere onderwijs niet of nauwelijks geboden wordt. Groen College ziet kansen om dat hiaat in te vullen: door modulair en praktijkgericht onderwijs en door het inzetten van specialisten uit vakgebied. Maar ook door het inzetten van specialisten uit andere vakgebieden.’
Ook zij-instromers ziet Groen College als een potentiële groep. Mensen van 20 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die toe zijn aan een andere uitdaging en motivatie en liefde voor het vak hebben.

Starten met een pilot
De afgelopen weken zijn er ook bijeenkomsten geweest met mensen uit andere werkvelden. Het project wordt breed gedragen en heeft de werkgroep gemotiveerd om te starten met een pilot. ‘Dit houdt in dat we starten met een kleine groep cursisten (15 à 20) die kritisch durven te zijn. En in de toekomst hopen we ook een internationale school te worden!’

Laat een reactie achter